МАЛА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ЗПО "КРЦМтаШ"

ЗПО "КРЦМтаШ" МАУБ м. Запоріжжя, вул. Ситова 17-А

Навчальна програма

«WEB-програмування»

Вихованці засвоють практичні прийоми Web-програмування, які дозволяють значно розширити сферу використання персонального комп’ютера.

«WEB-програмування»

Програма розрахована на 2 роки навчання:

На першому році навчання вихованці ознайомляться основами Web-програмування, освоюють теоретичні та практичні знання з мови HTML, з таблиці стилів,  CSS, мову JavaScript.

На другому році навчання вихованці вивчать мову РНР, основні принципи роботи у СУБД МуSQL, правила складання SQL-запитів до бази даних.

Програма навчання

Вищий рівень - перший рік навчання

Мета і завдання роботи гуртка. Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером. Правила поведінки у навчальному закладі, кабінеті. Інструктаж із техніки безпеки. Організаційні питання.

Глобальні та локальні комп’ютерні мережі. Основні поняття та узгодження. Підключення. Робота з браузером. Пошук інформації. Настроювання FTP, HTTP протоколів серверу клієнта. Службові команди настроювання стеку IP. Підключення безпровідних технологій доступу. Оптимізація сайту для пошукових серверів. Засоби, методи та технології пошуку.

Основні принципи побудови HTML-документів. Поняття тегів. Основні теги документів. Атрибути тегів. Форматування тексту. Теги заголовків. Вибір шрифту. Колір фону та шрифту. Списки. Розділові смуги. Рухомий рядок. Вставка графічних зображень. Формати графічних зображень. Вирівнювання тексту та графічного зображення.

Стилі. Таблиця стилів. Таблиці стилів в окремих файлах. Позиціонування елементів на сторінці. Статичні фільтри.

Створення персонального серверу вихованця (FTP – з’эднання, перша сторінка ). Створення простої веб- сторінки «Про автора». Основи створення HTML-документів (фрейми, списки, таблиці). «Шапка» документу <head>, META-дані. Мітки та карти зображень в HTML-документах.

Вимоги і правила структурування і подання інформації на веб-сайті.  Розмітка (макетування) сторінок за допомогою таблиць. Форми в HTML-документах. Використання Cookies.

Поняття та структура CSS. Правила написання типів даних. Поняття стилів. Поняття класу. Застосування каскадних таблиць стилів CSS. Розмітка сторінок за допомогою болків (DIV) та CSS. Позиціонування.

Загальні відомості про мови програмування Java, JavaScript та Perl. Зразки простих інтерактивних програм. Керування сценаріями перегляду Web-сторінок за допомогою JavaScript. Додання динамічних елементів JavaScipt у сторінку. Створення розгалуженого структурованого тематичного сайту.

Умови проведення конкурсів, основні положення. Участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках, інтелектуальних іграх, круглих столах. Відвідування тематичних заходів. Екскурсії до музеїв, ВНЗ. Наукові конференції, лекторії.

Захист створених тематичних сайтів. Підбиття підсумків роботи гуртка за навчальний рік. Відзначення кращих вихованців гуртка.

Вищий рівень - другий рік навчання

Ознайомлення учнів з порядком та планом роботи гуртка. Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером. Правила поведінки у навчальному закладі, кабінеті. Інструктаж із техніки безпеки.

Основні елементи мови. Особливості використання мови клієнтами. Створення розгалуженого структурованого тематичного сайту. Захист підсумкового сайту.

Основи мови Dynamic HTML. Правила інтегрування CSS до HTML сторінки. Створення візуальних ефектів. Створення інтерактивного сайту з меню, що випадають, кнопками, що змінюються, елементами на сайті, які підсвічуються.

Основні принципи СGІ-програмування. Взаємодія клієнта і сервера. Серверно-орієнтовані мови програмування: Регl, РНР, АSР. Розробка та налагодження php-сценарію для вирішення задач користувача та динамічного формування програмного коду. Включення php-додатку до складу web-сторінок.

Основні характеристики. Типи даних. Константи і змінні. Вирази. Оператори. Керуючі конструкції. Функції. Додаткові можливості. Індивідуальне вирішення практичних завдань за темою «Керуючі конструкції в PHP». Використання строк для виклику зовнішньої функції. Створення простої форми. Тег INPUT та засоби його використання: одно строкові поля воду; поле вводу паролю; сховане текстове поле; незалежні перемикачі; залежні перемикачі; кнопка відправки форми; кнопка скидання. 

Передача файлів за допомогою форми. Механізм Cookies. Використання функцій та конструкцій для перевірки значень полів форми. Створення одно- та многомірних массивів.Створення сценаріїв з використанням массивів. Створення сценаріїв з використанням списків. Основні операції з файлами. Права доступу. Блокування доступу. Завантаження файлів клієнта на сервер. Функції для роботи з каталогами. Керування каналами в PHP.

Основні характеристики мережних СУБД (систем управління базами даних). Функціональні можливості СУБД МуSQL. Принципи роботи у СУБД МуSQL. Основні елементи мови SQL. Інтерфейс взаємодії СУБД МуSQL і скриптів РНР.

PHP та реляційні бази даних. Клієнтьська та серверна частини в MySQL. Створення таблиць. Відключення від бази даних. Зовнішні ключі. Видалення полів та таблиць. Функції PHP для роботи з MySQL: з’єднання PHP-сценаріїв з таблицями MySQL; вибір бази даних; виконання запитів до бази даних; обробка результатів запиту. 

Розробка PHP‑додатку, який працює з таблицями MySQL. Вибір проекту (із запропонованого списку проектів або запропонувати ініціативний проект). Розробка структури БД проекту. Створення та заполнення БД проекту даними. Розробка програмного забезпечення проекту, яке забезпечує роботу з інформацією із БД як на боці клієнта так і власнику ресурсу. Захист створеного проекту.

Участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках, інтелектуальних іграх, круглих столах. Відвідування тематичних заходів. Екскурсії до музеїв, Вузів міста. Наукові конференції, лекторії.

Підведення підсумків роботи за рік. Складання кваліфікаційного іспиту.

Викладач програми

Гусарова Валерія Вікторівна

Керівник гуртка інформатики та програмування

Подати заяву на зарахування