«Цифрова» грамотність (або «цифрова» компетентність)

«Цифрова» грамотність (або «цифрова» компетентність)

З метою інтеграції у світові процеси «цифровізації» у 2016 році Кабінет Міністрів України презентував проект «Цифровий порядок денний України 2020» («Digital Agenda for Ukraine 2020»), а 17 січня 2018 року на засіданні Уряду була схвалено Концепцію та План дій розвитку цифрової економіки в Україні до 2020 року.

Ухвалений План дій є дуже амбіційним та інноваційним – передбачає розвиток Індустрії 4.0, смарт-фабрики, цифрових робочих місць, STEM-освіти та цифрових освітніх послуг, цифрових інфраструктур для Інтернету-речей, блокчейну, eHealth та е-безпеки тощо – Україна сьогодні розпочинає масштабну цифровізацію всіх галузей економіки та базових сфер життєдіяльності, таких як освіта й медицина, максимально інвестуючи в розвиток цифрових інфраструктур, інновації та сучасні технології. У пріоритеті першочергових сфер та ініціатив цифровізації України – поширення цифрової освіти. У названому документі широко вживані поняття «цифрової грамотності», «цифрової компетентності», «цифрового інтелекту», зокрема вказано на актуальність формування наскрізної (кросплатформової) цифрової компетентності, коли вивчення предметів відбувається через використання «цифрових» технологій.

Отже, «цифрова» грамотність (або «цифрова» компетентність) визнана ЄС однією з 8 ключових компетенцій для повноцінного життя та діяльності. 2016 року ЄС представив оновлений фреймворк Digital Competence (DigComp 2.0), що складається з основних 5 блоків компетенцій ( усього 21 компетенції, що до них входить), а саме:

1. Інформаційна грамотність та грамотність щодо роботи з даними.
1.1 Вміння шукати, фільтрувати дані, інформацію та цифровий контент.
1.2 Вміння оцінювати дані, інформацію та цифровий контент.
1.3 Вміння використовувати та управляти даними, інформацією та цифровим контентом.
2. Комунікація та взаємодія.
2.1 Вміння спілкуватися через використання цифрових технологій.
2.2 Вміння ділитися інформацією завдяки використанню цифрових технологій.
2.3 Вміння контактувати із суспільством, користуватися державними та приватними послугами завдяки використанню цифрових технологій.
2.4 Вміння взаємодіяти завдяки використанню цифрових технологій.
2.5 Знання «нетикету» (від англ. network та etiquette), тобто володіння правилами поведінки та етикету в цифровому середовищу.
2.6 Управління цифровою ідентичністю, тобто вміння створювати та управляти аккаунтами.
3. Цифровий контент.
3.1 Створення цифрового контенту.
3.2 Вміння змінювати, покращувати, використовувати цифровий контент задля створення нового контенту.
3.3 Обізнаність щодо авторських прав та політики ліцензування відносно даних, інформації та цифрового контенту.
3.4 Програмування, тобто вміння писати програмний код.
4. Безпека.
4.1 Вміння захистити пристрої та контент, знання заходів безпеки, розуміння ризиків та загроз.
4.2 Захист персональних даних та приватності.
4.3 Охорона здоров’я, тобто знання та навички для збереження свого здоров’я та інших з точки зору як екології використання цифрових технологій, так і ризиків, загроз безпеці громадян.
4.4 Захист навколишнього середовища, тобто розуміння впливу цифрових технологій на екологію, навколишнє середовище, з точки зору їх утилізації, а також їх використання, що може нанести шкоду, наприклад, об’єктам критичної інфраструктури і т.д.
5. Вирішення проблем.
5.1 Вміння вирішувати технічні проблеми, що виникають із комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням, мережами і т.д.
5.2 Вміння визначати потреби та знаходити відповідні технічні рішення, або кастимізувати цифрові технології до власних потреб.
5.3 Креативне користування, або вміння завдяки цифровим технологіям створювати знання, процеси та продукти, індивідуально або колективно, з метою вирішення повсякденних життєвих та професійних проблем і т.д.
5.4 Вміння самостійно визначати потребу в отриманні додаткових нових цифрових навичок.