МАЛА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ЗПО "КРЦМтаШ"

ЗПО "КРЦМтаШ" МАУБ м. Запоріжжя, вул. Ситова 17-А

Навчальна програма

«SMART-JUNIOR»

Програма створена саме задля досягнення мети інтелектуального та творчого розвитку для вихованців 10-13 років

Завдання програми

Дослідницька діяльність

Формування навичок збору, обробки, зберігання інформації, матеріалів. Розвиток пізнавальних потреб і дослідницьких здібностей.

Планування

Розвиток  вміння планувати й організовувати свою проектно-дослідницьку діяльність. Формування наукових та інформаційно-комунікаційних знань, умінь та навичок.

Розвиток особистості

Розвиток позитивних якостей особистості, сприяння професійному самовизначенню, сприяння самореалізації вихованців в соціумі, вміння працювати в команді.

Програма навчання

Організаційні питання. Створення аккаунтів в Google, Facebook. Створення електронних поштових скриньок на порталі Ukr.net та на Gmail. Встановлення мобільних додатків Google, месседжера  на смартфони (планшети). Перевірка аудіо та відеозвязку у месседжері Facebook. 

Роль науки в розвитку суспільства. Наукове дослідження як особливий вид пізнавальної діяльності. Наукові та навчальні учнівські дослідження. Особливості учнівської дослідницької  діяльності.

Основні ознаки проектів. Дослідницькі проекти. Творчі проекти.

Як створити проект. Планування змісту навчального проекту та етапів його проведення.

Формулювання мети і завдань.

Методи  активізації пізнавальної діяльності, мислення, формування та стимулювання пізнання. Метод мозкового штурму.

Джерела інформації. Інтерактивне спілкування, пошук інформації (документів, файлів, контактів). Робота з файлами. Використання шаблонів. Зберігання інформації у хмарних сервісах. Формування огляду джерел за тематикою проектної роботи вихованця. Оформлення списку джерел.

Проведення дослідження. Представлення результатів у різноманітному вигляді: текстових файлах, таблицях, графіках, діаграмах, відеофайлах. Систематизація, обробка інформації в електронному вигляді по своїй темі проектно-дослідницької роботи. Робота в групах (командах).

Методи викладення матеріалу. Правила складання й оформлення презентацій. Використання різноманітних комп’ютерних програм для підготовки презентацій. Ораторське мистецтво. Загальні правила ведення дискусії. Наукова етика при захисті проекту, наукової роботи.

Екскурсії до ВНЗ, на підприємства, виставки та ін.. Участь у конкурсах, виставках, інтелектуальних змаганнях.Участь у креатив-боях. Організація та проведення різноманітних масових заходів.

Підбиття підсумків роботи гуртка за навчальний рік. Планування роботи на літо.  

Викладач програми

Старікова Олена Михайлівна

Керівник Малої Академії Управління Бізнесом

Подати заяву на зарахування