МАЛА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ЗПО "КРЦМтаШ"

ЗПО "КРЦМтаШ" МАУБ м. Запоріжжя, вул. Ситова 17-А

Навчальна програма

«Користувач ПК»

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування комп’ютерними технологіями.

«Користувач ПК»

Програма розрахована на 2 роки навчання:

До складу групи 1-го року навчання зараховуються учні 6-8 класів загальноосвітніх закладів, які мають поверхневі знання з основ інформатики й обчислювальної техніки.

До складу групи 2-го року навчання зараховуються учні 8-10 класів, які пройшли навчання за програмою першого року та мають теоретичні знання і практичні навички у використанні персонального комп’ютера.

Програма навчання

Початковий рівень - перший рік навчання

Ознайомлення учнів з порядком та планом роботи гуртка. Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером. Правила поведінки у навчальному закладі, кабінеті. Інструктаж із техніки безпеки.

Відомості про інформацію, інформаційні технології, електронні обчислювальні машини (ЕОМ), ПК та комп’ютерні мережі. Види та властивості інформації. Системи числення. Одиниці вимірювання інформації. Сучасні засоби зберігання й опрацювання інформації. Інформатика та інформаційні технології.

Архітектура ПК. Периферія ПК. Пристрої введення–виведення інформації. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплеїв, принтерів, сканерів. Пристрої для організації міжкомп’ютерного зв’язку. Види модемів та їх функції.

Отримання довідкової інформації. Запуск програм. Піктограми-ярлики.

Принцип стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення, додавання файлів, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкриття архівованих файлів.

Стандартні програми ОС Windows. Блокнот. Основні можливості та параметри. Word Pad. Можливості. Параметри. Редагування тексту. Графічний редактор Paint. Інтерфейс. Панель інструментів. Основні прийоми роботи. Калькулятор. Інтерфейс. Функції.  Додаткові можливості та програми.

Основи форматування документів, сторінок. Додаткові засоби форматування. Різноманітні вставки у текст. Колонтитули. Списки. Друкування документу. Режими друку.

Способи створення таблиць, графіки, їх опрацювання. Текстові ефекти і кольорове оформлення.

Шаблони. Стилі. Запуск та опції Word Art . Використання колекції Word Art, спеціальні ефекти, робота з кривими та кольорами, типи заливок, авто фігури. Групування об’єктів. Прийоми роботи з зовнішніми об’єктами, розміщення екранних ілюстрацій у документах. Редактор формул.

Поняття про Microsoft Publisher. Створення, відкриття, збереження публікацій. Майстер публікацій. Формування зовнішнього вигляду публікацій. Робота з об’єктами. Створення публікацій за допомогою нарисів та шаблону.

Створення документів за допомогою Microsoft Publisher (рекламний проспект, календар, візитка, оголошення, резюме, листівка).

Ознайомлення з програмою створення презентацій. Інтерфейс MS Power Point.

Створення презентацій за допомогою клавіатури, Майстра автозмісту, вбудованих шаблонів. Автоматична зміна зовнішнього вигляду презентацій.

Створення слайдів, малюнків в презентації. Створення, збереження та друкування презентацій з малюнками. Створення, демонстрація та захист презентацій на обрану тему.

Програмне забезпечення й обмін інформації в Інтернеті. Програми-браузери (Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox та інші).

Основні послуги Інтернету: електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування. Поштові програми Outlook Express, Netscape, The Bat.

Настроювання основних параметрів програми браузера. Захист інформації. Обмеження на перегляд інформації з Інтернету. Настроювання підключення до Інтернету. Створення персональної електронної поштової скриньки.

Участь у конкурсах, змаганнях. Святкування Нового року, інших свят.

Індивідуальна підготовка до конкурсів.

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.

Основний рівень - другий рік навчання

Ознайомлення учнів з порядком та планом роботи гуртка. Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером. Правила поведінки у навчальному закладі, кабінеті. Інструктаж із техніки безпеки.

Властивості об’єктів, набір операцій над об’єктами. Файлова система ОС Windows. Стандартні програми ОС Windows. Графічний редактор Paint. Використання програм зі стандартного набору операційної системи Windows.

Форматування документів, сторінок. Способи створення таблиць, графіки, їх опрацювання. Шаблони. Стилі. Використання колекції Word Art. Прийоми роботи з зовнішніми об’єктами. Редактор формул. Форматування символів та сторінок. Робота з таблицями. Створення графічних об’єктів, малюнків. Застосування редактора формул.

Типи даних в Excel. Автоматизація роботи. Елементарні операції з даними. Введення та редагування даних. Арифметичні дії. Редагування формул. Призначення узгодженого форматування.  Завдання параметрів форматування. 

Створення електронної таблиці. Введення значень. Обробка чисел та тексту. Внесення змін в робочі аркуші. Робота з комірками, рядками та стовпцями. Створення простої формули. Робота з функціями. Копіювання формул.Створення, редагування та збереження шаблонів. Друкування окремих робочих аркушів і книги в цілому, виділеного діапазону.

Створення простої формули. Робота з функціями. Копіювання формул. Створення, редагування та збереження шаблонів. Друкування окремих робочих аркушів і книги в цілому, виділеного діапазону.

Типи моделей баз даних. Основні поняття та узгодження. Функції та режими MS Access. Проектування та створення структури реляційної бази даних. Типи даних, які використовуються в БД. Організація та редагування даних. Редагування структури бази даних. Створення таблиць. Робота з таблицями.

Типи зв’язків в таблицях. Ключові поля. Створення зв’язків між елементами в таблицях. Призначення та режими роботи з формами. Створення форм та звітів. Призначення та режими роботи зі звітами. Призначення та створення запитів. Різниця запитів і фільтрів.

Участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках, інтелектуальних іграх, круглих столах. Відвідування тематичних заходів. Екскурсії до музеїв, вузів міста. Наукові конференції, лекторії.

Виконання практичних завдань з метою підготовки до кваліфікаційного іспиту.

Підведення підсумків роботи за рік. Складання кваліфікаційного іспиту.

Викладач програми

Гусарова Валерія Вікторівна

Керівник гуртка інформатики та програмування

Подати заяву на зарахування