МАЛА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ЗПО "КРЦМтаШ"

ЗПО "КРЦМтаШ" МАУБ м. Запоріжжя, вул. Ситова 17-А

Навчальна програма

«Англійська мова в сфері ІТ»

Новизною даної програми є поєднання актуальних напрямів: базової інформатики та  технічної англійської мови.

«Англійська мова в сфері ІТ»

Комплексна програма «Користувач персонального комп’ютера з англійською мовою в сфері ІТ» складається з програм двох курсів: «Користувач персонального комп’ютера», «Англійська мова в сфері ІТ»  і розрахована на 2 роки навчання.

Кількісний склад навчальної групи – 10–15 вихованців на початковому рівні, 1 рік, 10-12 вихованців на основному рівні.

Програма навчання

Початковий рівень - перший рік навчання

Курс: «Корискувач ПК»

Ознайомлення учнів з порядком та планом роботи гуртка. Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером. Правила поведінки у навчальному закладі, кабінеті. Інструктаж із техніки безпеки.

Відомості про інформацію, інформаційні технології, електронні обчислювальні машини (ЕОМ), ПК та комп’ютерні мережі. Види та властивості інформації. Системи числення. Одиниці вимірювання інформації. Сучасні засоби зберігання й опрацювання інформації. Інформатика та інформаційні технології.

Архітектура ПК. Периферія ПК. Пристрої введення–виведення інформації. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплеїв, принтерів, сканерів. Пристрої для організації міжкомп’ютерного зв’язку. Види модемів та їх функції.

Отримання довідкової інформації. Запуск програм. Піктограми-ярлики.

Принцип стиснення інформації. Архівація файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення, додавання файлів, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкриття архівованих файлів.

Стандартні програми ОС Windows. Блокнот. Основні можливості та параметри. Word Pad. Можливості. Параметри. Редагування тексту. Графічний редактор Paint. Інтерфейс. Панель інструментів. Основні прийоми роботи. Калькулятор. Інтерфейс. Функції.  Додаткові можливості та програми.

Основи форматування документів, сторінок. Додаткові засоби форматування. Різноманітні вставки у текст. Колонтитули. Списки. Друкування документу. Режими друку.

Способи створення таблиць, графіки, їх опрацювання. Текстові ефекти і кольорове оформлення.

Шаблони. Стилі. Запуск та опції Word Art . Використання колекції Word Art, спеціальні ефекти, робота з кривими та кольорами, типи заливок, авто фігури. Групування об’єктів. Прийоми роботи з зовнішніми об’єктами, розміщення екранних ілюстрацій у документах. Редактор формул.

Поняття про Microsoft Publisher. Створення, відкриття, збереження публікацій. Майстер публікацій. Формування зовнішнього вигляду публікацій. Робота з об’єктами. Створення публікацій за допомогою нарисів та шаблону.

Створення документів за допомогою Microsoft Publisher (рекламний проспект, календар, візитка, оголошення, резюме, листівка).

Ознайомлення з програмою створення презентацій. Інтерфейс MS Power Point.

Створення презентацій за допомогою клавіатури, Майстра автозмісту, вбудованих шаблонів. Автоматична зміна зовнішнього вигляду презентацій.

Створення слайдів, малюнків в презентації. Створення, збереження та друкування презентацій з малюнками. Створення, демонстрація та захист презентацій на обрану тему.

Програмне забезпечення й обмін інформації в Інтернеті. Програми-браузери (Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox та інші).

Основні послуги Інтернету: електронна пошта, телеконференції, файлові архіви, інтерактивне спілкування. Поштові програми Outlook Express, Netscape, The Bat.

Настроювання основних параметрів програми браузера. Захист інформації. Обмеження на перегляд інформації з Інтернету. Настроювання підключення до Інтернету. Створення персональної електронної поштової скриньки.

Участь у конкурсах, змаганнях. Святкування Нового року, інших свят.

Індивідуальна підготовка до конкурсів.

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.

Курс: «Англійська мова в сфері ІТ»

Мовленнєві функції: розповідати про типи комп’ютерів.

Лексика: Інформаційні технології. Види комп’ютерів. Мейнфрейми. Персональні комп’ютери. Ноутбуки. КПК.

Граматика: Past Simple.

Фонетика: особливості вимови слів англійською.

Мовленнєві функції: описувати функції пристроїв, принципи роботи.

Лексика: Архітектура ПК. Пристрої введення даних. Клавіатура. Миша.

Граматика: Prepositions of place.

Фонетика:правильна постанова наголосу  у словах.

Мовленнєві функції: порівняння та протиставлення функцій периферійного обладнання.

Лексика: Системний блок.

Граматика: Word Processing: For and Against. Passive Voice.

Фонетика: особливості вимови слів англійською;

Лексика: Floppy drive, CD-ROM  drive, Hard Drive;

Граматика: Peripherals. Comparison and contrast.

Мовленнєві функції: описувати процеси та послідовність виконання операцій.

Лексика: Створення папки. Збереження файлів.

Граматика:  Modal Verbs.

 

Мовленнєві функції: порівняння функцій.

Лексика: Інтерв’ю: колишній студент. 

Граматика: Past simple questions. Word study: up- and up-word.

Мовленнєві функції: надання технічної інформації;

Лексика: Мобільний телефон. Програмне забезпечення. Системне ПЗ. Прикладні програми.

Граматика:  Participle 1 and Participle 2

Фонетика: особливості вимови слів англійською;

Мовленнєві функції: надання рекомендацій та висловлювання пропозицій.

Лексика: Інформаційні технології. Операційна система. Робочі програми.

Граматика:  Phrasal Verbs: Hold; Keep.

Мовленнєві функції: висловлювання власної думки з приводу якостей та властивостей  приладів.

Лексика: Графічні інтерфейси користувача.

Граматика: Займенникsome, any, much, many, little, few.

Лексика: Правки зображення.

Граматика:  Order of adjectives. ДієсловоPresent Simple, Past Simple, Future Simple.

Лексика: Мультимедіа.

Граматика:  ДієсловоPresent Perfect, Past Perfect, Future Perfect, Present Perfect Continuous; дієслово to be, неправильні дієслова.

Лексика: Мультимедіа.

Граматика:  ДієсловоPresent Perfect, Past Perfect, Future Perfect

Основний рівень - другий рік навчання

Курс: «Корискувач ПК»

Ознайомлення учнів з порядком та планом роботи гуртка. Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером. Правила поведінки у навчальному закладі, кабінеті. Інструктаж із техніки безпеки.

Властивості об’єктів, набір операцій над об’єктами. Файлова система ОС Windows. Стандартні програми ОС Windows. Графічний редактор Paint. Використання програм зі стандартного набору операційної системи Windows.

Форматування документів, сторінок. Способи створення таблиць, графіки, їх опрацювання. Шаблони. Стилі. Використання колекції Word Art. Прийоми роботи з зовнішніми об’єктами. Редактор формул. Форматування символів та сторінок. Робота з таблицями. Створення графічних об’єктів, малюнків. Застосування редактора формул.

Типи даних в Excel. Автоматизація роботи. Елементарні операції з даними. Введення та редагування даних. Арифметичні дії. Редагування формул. Призначення узгодженого форматування.  Завдання параметрів форматування. 

Створення електронної таблиці. Введення значень. Обробка чисел та тексту. Внесення змін в робочі аркуші. Робота з комірками, рядками та стовпцями. Створення простої формули. Робота з функціями. Копіювання формул.Створення, редагування та збереження шаблонів. Друкування окремих робочих аркушів і книги в цілому, виділеного діапазону.

Створення простої формули. Робота з функціями. Копіювання формул. Створення, редагування та збереження шаблонів. Друкування окремих робочих аркушів і книги в цілому, виділеного діапазону.

Типи моделей баз даних. Основні поняття та узгодження. Функції та режими MS Access. Проектування та створення структури реляційної бази даних. Типи даних, які використовуються в БД. Організація та редагування даних. Редагування структури бази даних. Створення таблиць. Робота з таблицями.

Типи зв’язків в таблицях. Ключові поля. Створення зв’язків між елементами в таблицях. Призначення та режими роботи з формами. Створення форм та звітів. Призначення та режими роботи зі звітами. Призначення та створення запитів. Різниця запитів і фільтрів.

Участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках, інтелектуальних іграх, круглих столах. Відвідування тематичних заходів. Екскурсії до музеїв, вузів міста. Наукові конференції, лекторії.

Виконання практичних завдань з метою підготовки до кваліфікаційного іспиту.

Підведення підсумків роботи за рік. Складання кваліфікаційного іспиту.


Курс: «Англійська мова в сфері ІТ»

Мовленнєві функції: розповідати про типи комп’ютерів.

Лексика: Інтернет мережа. Інтернет.

Граматика: Модальні дієслова.

Мовленнєві функції: описувати функції пристроїв, принципи роботи.

Лексика: Соціальні мережі.

Граматика: Prepositions of place. Comparisons.

Фонетика: правильна постанова наголосу  у словах.

Мовленнєві функції: порівняння та протиставлення функцій периферійного обладнання.

Лексика: Дослідження в Інтернеті.

Граматика: Comparisons.

Лексика: Всесвітня мережа. 

Граматика: Passive Voice. Time clauses

Мовленнєві функції: описувати процеси та послідовність виконання операцій.

Лексика: Електронна пошта, телефони та повідомлення. Написання Е-mail.

Граматика: Perfect participle Active, Perfect Participle Passive.

Мовленнєві функції: порівняння функцій.

Лексика: Веб-сайти. Інтерв’ю. Веб-сторінка. Основні поради.

Граматика:Giving advice. would. Word Study: definitions and collocations.

Мовленнєві функції: надання технічної інформації;

Лексика: Музика в Інтернеті.

Граматика:  Participle 1 and Participle 2.  Impersonal Sentences.

Фонетика: особливості вимови слів англійською.

Мовленнєві функції: надання рекомендацій та висловлювання пропозицій.

Лексика: Відправка файлів через Інтернет. Перегляд та завантаження файлів. Умовний спосіб.

Граматика: Subjunctive Mood.

Мовленнєві функції: висловлювання власної думки з приводу якостей та властивостей  приладів.

Лексика:Адреса електронної пошти. Серверів. Умовні пропозиції.

Граматика:Conditional Sentences.

Лексика: Комунікаційні системи. Чат. Мережевий етикет.

Граматика: Формування запитань. Види запитань та відповідей.

Лексика:Комп’ютерне обслуговування. Діагностика. Поради.

Граматика: Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

Підведення підсумків роботи за рік. Складання кваліфікаційного іспиту.

Викладач програми

Гусарова Валерія Вікторівна

Керівник гуртка інформатики та програмування

Подати заяву на зарахування