МАЛА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ЗПО "КРЦМтаШ"

ЗПО "КРЦМтаШ" МАУБ м. Запоріжжя, вул. Ситова 17-А

Навчальна програма

«Основи дизайну»

Основне завдання програми – навчити підлітків використовувати сучасні технології дизайну

«Основи дизайну»

Програма  розрахована на 4 роки навчання та вікову категорію вихованців 11-17 років. 

Складається з таких курсів як малюнок, живопис, композиція, кольорознавство, комп’ютерна графіка, дизайн, засоби та технології образотворчого мистецтва, які спрямовані на кінцевий результат.

Програма навчання

Курс «Дизайн»

Поняття дизайну, як різновиду образотворчого мистецтва. Визначення ролі дизайну в сучасному мистецтві та повсякденному  побуті людини. Основні завдання предмету.

Визначення видів дизайну, а саме: графічний, середовища, фітодизайн, ландшафтний, одягу тощо. Основні прийоми та засоби створення об’єктів  у різних видах дизайну.

Практичні заняття. виконання ескізних нарисів різноманітних об’єктів у різних видах та напрямках дизайну.

Поняття шрифту. Роль шрифтів у дизайні. Принцип анаграми у розробці власного шрифту. Вивчення існуючих примірників шрифтів, їх класифікація.

Практична робота. Графічне виконання власної розробки шрифту.

Поняття Буквиці та її роль у графічному дизайні загалом і в книжковій графіці особливо. Особливості створення буквиці, залежно від її призначення. Основні засоби  виразності, що їх можна застосовувати при розробці буквиці.

Практична робота. Виконання розробки та графічного виконання буквиці за самостійно обраною темою.

Поняття шрифту (повторення). Поняття образу, та його роль в образотворчому мистецтві та дизайні. Що таке слово – образ та основні образотворчі прийоми при його створенні.

Практична робота. Графічне та кольорове виконання слова-образу.

Поняття фактури матеріалу, застосування на практиці. Поняття функції матеріалу, застосування на практиці.

Практична робота. Графічне виконання композиції на вільну тему, з використанням кількох різноманітних фактур та функцій матеріалу.

Поняття мозаїки та мозаїчних технік, а також імітацій мозаїки.

Історія виникнення, різноманітні технології виконання.

Матеріали, можливі для створення мозаїки.

Вибір тематики та матеріалу.

Практична робота. Виконання мозаїки з фарбованого скла.

Історія виникнення вітальної листівки, її місце в сучасному дизайні. Основні принципи розробки листівки. Рекламна листівка, її функції та особливості створення. Вибір тематики.

Практична робота. Виконання вітальної листівки.  

Повторення вивченого матеріалу.

Підведення підсумків за рік.

Аналіз досягнень та помилок.

Курс «Малюнок»

Поняття «Образотворче мистецтво». Основні засоби та технології образотворчого мистецтва, їх практичне значення для майбутнього дизайнера. Визначення мети та завдань на поточний  рік.

Поняття компоновки. Поняття формату. Вибір тематики та підбір формату.

Компонування, створення композицій у різних форматах, наведення невірних прикладів.

Визначення поняття лінія штриха, плями та крапки. Використання їх як допоміжних засобів. Лінія, штрих т а пляма, як засоби виразності образотворчого мистецтва. Створення малюнків за допомогою ліній, штрихів, плям, крапок.

Поняття техніки в образотворчому мистецтві. Вивчення властивостей різних матеріалів, їх використання.

Створення малюнків на вільну тему у різних техніках.

Поняття аплікації. Аплікація як засіб образотворчого мистецтва. Матеріали, які можна використовувати в аплікації ( папір, тканина, шкіра, пластик, хутро та ін.).

Виконання аплікації з використанням різноманітних матеріалів.

Поняття паперової пластики. Поняття оригамі, історія виникнення. Наведення прикладів. Техніки виконання паперової пластики, оригамі та формоутворення з паперу.

Виконання композиції на вільну тему з використанням даних технік.

Основні принципи створення додаткових та суміжних кольорів. Поняття основних, додаткових та суміжних кольорів. Виконання  пейзажу за допомогою основних та власно створених додаткових кольорів. 

Поняття холодної та теплої гами. Використання холодних та теплих кольорів, як засобу виразності у образотворчому мистецтві. Виконання композиції у теплій або холодній гамі.

Поняття образу в образотворчому мистецтві. Засоби образотворення, використання допоміжних засобів.

Створення різноманітних заданих образів.

Поняття декоративних технік живопису, а саме: монотипії, кляксографії, продряпування.

Створення творчих робіт у декоративних техніках живопису.

Поняття стилізації, та спрощення форми, поняття декоративності в ОТМ. Специфіка створення декоративного елементу шляхом спрощення природної форми.

Створення декоративного елементу орнаменту, за допомогою стилізації природної форми.

Визначення натюрморту, як жанру ОТМ, види натюрмортів.  Поняття декоративного натюрморту,  основні принципи його створення. Роль стилізації у створенні декоративного натюрморту.

Практичне заняття. Створення декоративного натюрморту.

Визначення анімалістичного жанру ОТМ. Анімалістичний жанр у різних видах ОТМ.

Основні принципи та прийоми створення зображення тварин у статичному положенні та у русі.

Практичне заняття. Створення зображень тварин як у статичному положенні так і у русі в різних видах та техніках образотворчого мистецтва, а саме у графіці, живописі,  ай ріс фолдінгу тощо.

Визначення портрету, як  жанру ОТМ. Види портрету. Алгоритм створення портрету. Поняття побудови обличчя та фігури людини. Основні пропорції обличчя та фігури людини.

Практичне заняття. Створення портрету в різних видах та техніках образотворчого мистецтва, а саме у графіці, живописі, тощо.

Підведення  підсумків за рік. Виставка – оцінювання практичних робіт вихованців. Аналіз досягнень та помилок.

Курс «Композиція»

Визначення предмету “композиція””.

Роль та місце композиції у образотворчому мистецтві.

Основні завдання предмету.

Поняття компоновки. Поняття формату. Вибір тематики та підбір формату.

Компонування, створення композицій у різних форматах, наведення невірних прикладів.

Практичне завдання. Композиційне рішення у форматі.

Поняття візерунку.

Поняття ритму.

Елемент та його роль у складанні ритму.

Значення ритму в композиції творів образотворчого мистецтва.

Чергування елементів.

Створення елементу візерунку зі стилізованих рослинних елементів.

Практичне завдання на створення елементу рослинного
візерунку.

Практичне заняття. Складання простого та складного
елементу з геометричних фігур.

Чергування 2-х або 3-х різноманітних елементів.

Поняття симетрії. Поняття асиметрії.

Використання симетрії або асиметрії для довершеності
композиційного рішення.

Практична робота. Створення графічного зображення симетричної та асиметричної композиції з геометричних фігур, зображення цих же композицій в кольорі.

Поняття  акценту в кольорі та формі. Використання і роль акценту в композиції витворів образотворчого мистецтва. Акцент як засіб виразності образотворчого мистецтва.

Практична робота. Графічні нариси різноманітних прикладів використання акценту. Створення графічного зображення композиції з геометричних фігур з використанням акценту та зображення цієї ж композиції в кольорі.

Підсумок набутих знань та вмінь.

Повторення матеріалу.

Проведення виставки – оцінювання практичних робіт учнів.

Аналіз досягнень та помилок.

Курс «Живопис»

Поняття «Образотворче мистецтво». Основні засоби та технології образотворчого мистецтва, їх практичне значення для майбутнього дизайнера. Визначення мети та завдань на поточний  рік.

Основні принципи зображення тканини у живописі. Засоби виразності та техніка відтворення об’єму складок тканини.

Практичні заняття. Виконання замальовок драпіровки.

Різноманіття акварельних технік.

Практичні заняття. Виконання натюрмортів різними акварельними техніками.

Що таке змішана техніка, коли вона використовується.

Ефекти, які можна отримати при змішуванні акварелі та гуаші.

Практичні заняття. Виконання робіт змішаною технікою.

Поняття інтер’єру.

Практичні заняття. Ускладнення перспективи та тіньового розбору.

Особливості відтворення об’єму форми гіпсової скульптури у живописі.

Значення кольорового рефлексу у відтворення форми білого предмета.

Практичні заняття. Малювання гіпсової скульптури на різному тлі у гуашевій та акварельній техніках.

Підведення підсумків.

Узагальнення набутих знань та вмінь.

Оцінювання робіт вихованців.

Викладач програми

Зимокос Марія Олександрівна

Керівник гуртка дизайну

Подати заяву на зарахування