МАЛА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ЗПО "КРЦМтаШ"

ЗПО "КРЦМтаШ" МАУБ м. Запоріжжя, вул. Ситова 17-А

Навчальна програма

«Techno-Art»

Особливість програми полягає в інтеграції  двох напрямків: науково-технічного і художньо-естетичного, розрахована на вихованців 8-12 років

«Техно-Art»

Програму поділено на два курси: «Основи комп’ютерної графіки та анімації» і «Засоби та технології образотворчого мистецтва».

Реалізується у гуртках науково-технічного напряму позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком від 8 до 12 років.

Успішне навчання за цією програмою є поштовхом  для продовження навчання в гуртках інформатики або дизайну.

Програма навчання

Курс «Засоби та технології образотворчого мистецтва»

Поняття «Образотворче мистецтво». Основні засоби та технології образотворчого мистецтва, їх практичне значення для майбутнього дизайнера. Визначення мети та завдань на поточний  рік.

Поняття компоновки. Поняття формату. Вибір тематики та підбір формату.

Компонування, створення композицій у різних форматах, наведення невірних прикладів.

Визначення поняття лінія штриха, плями та крапки. Використання їх як допоміжних засобів. Лінія, штрих т а пляма, як засоби виразності образотворчого мистецтва. Створення малюнків за допомогою ліній, штрихів, плям, крапок.

Поняття техніки в образотворчому мистецтві. Вивчення властивостей різних матеріалів, їх використання.

Створення малюнків на вільну тему у різних техніках.

Поняття аплікації. Аплікація як засіб образотворчого мистецтва. Матеріали, які можна використовувати в аплікації ( папір, тканина, шкіра, пластик, хутро та ін.).

Виконання аплікації з використанням різноманітних матеріалів.

Поняття паперової пластики. Поняття оригамі, історія виникнення. Наведення прикладів. Техніки виконання паперової пластики, оригамі та формоутворення з паперу.

Виконання композиції на вільну тему з використанням даних технік.

Основні принципи створення додаткових та суміжних кольорів. Поняття основних, додаткових та суміжних кольорів. Виконання  пейзажу за допомогою основних та власно створених додаткових кольорів. 

Поняття холодної та теплої гами. Використання холодних та теплих кольорів, як засобу виразності у образотворчому мистецтві. Виконання композиції у теплій або холодній гамі.

Поняття образу в образотворчому мистецтві. Засоби образотворення, використання допоміжних засобів.

Створення різноманітних заданих образів.

Поняття декоративних технік живопису, а саме: монотипії, кляксографії, продряпування.

Створення творчих робіт у декоративних техніках живопису.

Специфіка технік хобі напрямку. Поняття та особливості виконання таких технік, як скрапбукінг, квілінг, айріс-фолдінг тощо.

Виконання творчих робіт у техніках хобі-напрямку.

Підведення  підсумків за рік.

Виставка – оцінювання практичних робіт вихованців.

Аналіз досягнень та помилок.

Курс «Основи комп’ютерної графіки та анімації»

Поняття «Образотворче мистецтво». Основні засоби та технології образотворчого мистецтва, їх практичне значення для майбутнього дизайнера. Визначення мети та завдань на поточний  рік.

Поняття основних композиційних прийомів. Основні засоби та технології створення зображення. Поняття техніки в ОТМ. Основні принципи побудови та розміщення фігур у форматі. Поняття інформаційних процесів. Призначення основних складових комп’ютера. Типова архітектура персонального комп’ютера.

Створення зображення з урахуванням композиційного центру. Ознайомлення з формами і способами подання повідомлень. Застосування інформаційних процесів на практиці. Робота з об’єктами файлової системи. Прийоми роботи з пристроями введення, виведення, зберігання та обробки інформації.

Визначення поняття лінія, штрих, пляма та крапка, як засобів виразності ОТМ. Графічний редактор , його призначення. Робота з графічними файлами. Поняття про інструменти «Олівець», «Пензлик» та «Аєрограф» та можливості їх застосування у MS Paint.

Використання лінії, штриху, плями та крапки, як основних та допоміжних засобів створення зображення. Створення зображень у графічному редакторі MS Paint за допомогою інструменту «Олівець», «Пензлик» та «Аєрограф».

Поняття техніки в ОТМ. Класифікація технік ОТМ за інструментами та матеріалами. Особливості техніки залежно від матеріалів. Поняття про основні  інструменти та можливості  їх налаштування у MS Paint.

Вивчення властивостей різних матеріалів та їх використання. Оволодіння навичками роботи  у різноманітних техніках ОТМ. Оволодіння навичками та прийомами роботи в  MS Paint з інструментами та налаштування їх властивостей. Побудова і збереження зображень в ГП MS Paint.

Поняття основних, додаткових та суміжних кольорів. Основні принципи створення додаткових та суміжних кольорів. Поняття спектру. Поняття палітри та її настроювання у MS Paint.

Оволодіння навичками змішування кольорів та отримання відтінків. Формування вміння використовувати  різноманітні матеріали та техніки. Створення зображення «Спектр» за допомогою основних фігур та палітри кольорів у MS Paint.

Поняття холодної та теплої гами кольорів. Принципи утворення холодних або теплих кольорів з основних кольорів. Особливості застосування контрастних кольорів. Особливості настроювання градиенту в MS Paint. Модель RGB.

Оволодіння навичками змішування кольорів та отримання відтінків. Формування вміння використовувати холодну та теплу гаму кольорів для композиційного рішення та відтворення настрою у власній творчій роботі. Створення пейзажів за допомогою основних та допоміжних кольорів. Одержання графічних файлів шляхом сканування.

Поняття фактури та текстури різних матеріалів. Поняття колажу та аплікації їх відмінностей та особливостей, як техніки створення зображення. Різноманіття матеріалів, та особливості їх використання у колажі або аплікації. Основні принципи створення колажів та аплікації  у графічному редакторі.

Оволодіння навичками роботи з різноманітними матеріалами. Створення зображень – схем для аплікації. Побудова і збереження зображень, копіювання та переміщення фрагментів. Трансформування зображень. Створення схеми для складання фігур з паперу та оригамі.  Вставка зображень із файлу та їх редагування.

Поняття та основні принципи формоутворення, та розгляд паперу, як матеріалу. Ознайомлення з різними техніками формоутворення з паперу, орігамі, паперова пластика тощо. Принципи вставки рисунків із файлу MS Paint.

Ознайомлення з основними принципами роботи у техніці орігамі, створення простих та ускладнених фігур за типовими схемами. Створення схеми орігамі для простих та ускладнених фігур за допомогою панелі інструментів MS Paint.

Поняття дизайну, як різновиду образотворчого мистецтва. Поняття декору та декорування. Роль формоутворення та декору у предметному середовищі людини. Значення декоративних елементів у інтер’єрі.

Ознайомлення з найпростішими техніками декорування побутових предметів. Формування вмінь та навичок щодо використання різноманітних технік у власній творчій діяльності. Розробка та втілення проекту тематичної декоративної рамки. Створення власного проекту декоративної рамки за допомогою графічного редактору.

Поняття техніки живопису. Класифікація технік за матеріалами та прийомами роботи.  Ознайомлення з основними існуючими декоративними техніками живопису, та їх особливостями.

Набуття основних навичок та вмінь щодо використання у власній творчості декоративних технік  живопису, їх комбінацій та варіацій. Ознайомлення на практиці з основними прийомами та технологіями декоративних технік живопису. Інтерфейс програми Movie Maker, основні принципи роботи. Створення текстових написів на шкалі часу. Створення титрів та назви фільму.

Поняття образу в образотворчому мистецтві. Основні прийоми та засоби відтворення настрою у витворі образотворчого мистецтва. Інтерфейс та основні можливості програми Macromedia Flash MX. Панель інструментів. Палітра кольорів. Принципи створення  примітивів. Основні прийоми та методи анімації.

Формування вмінь та навичок щодо використання отриманих теоретичних знань у власній творчій діяльності. Застосування основних прийомів відтворення настрою та створення образу у творчій роботі. Створення статичних зображень в Macromedia Flash MX. Створення анімації руху.

Ознайомлення з витворами мистецтва відомих авторів – анімалістів. Вивчення основних принципів схематичної побудови постаті тварини  у статичному та рухливому стані. Поняття статики та динаміки у зображенні. Принципи створення складної анімації.

Застосування на практиці отриманих знань та набуття навичок побудови постаті тварини та використання основних прийомів відтворення руху у зображенні. Створення анімаційного ролику «Світ тварин», «Бережіть природу».

Ознайомлення з витворами мистецтва відомих авторів портретистів. Вивчення основних пропорцій тіла людини з урахуванням віку та статі. Розглядання основних принципів та прийомів схематичної побудови постаті людини. Основні прийоми відтворення руху. Принципи створення складної анімації. Панель «Propertis» у в Macromedia Flash MX .

Використання отриманих теоретичних знань щодо побудови постаті людини у виконанні практичних творчих завдань. Створення анімаційних роликів за наступною тематикою:  «Людина та оточуючий світ», «Людина та всесвіт».

Повторення та закріплення матеріалу, вивченого за навчальний рік.  Розгляд основних понять та визначень.

Створення власного творчого проекту, а саме розробка та створення фону для власного анімаційного ролику за мотивами казок. Створення та захист власного творчого проекту у Macromedia Flash MX за мотивами казок.

Підведення підсумків навчального року, проведення заняття – конференції та захист власних проектів. Самоаналіз та взаємне обговорення результатів власної творчої діяльності. Визначення кращих вихованців.

Викладачі програми

Гусарова Валерія Вікторівна

Керівник гуртка інформатики та програмування

Подати заяву на зарахування