МАЛА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ЗПО "КРЦМтаШ"

ЗПО "КРЦМтаШ" МАУБ м. Запоріжжя, вул. Ситова 17-А

Навчальна програма

3D моделювання

Тривимірне моделювання стало невід’ємною частиною інженерного проектування все можливих технічних пристроїв, архітектурно-ландшафтного дизайну, і з звичайно ж сфери розваг. Тому зараз найкращий час для навчання 3D моделюванню!

Завдання програми

Актуальнiсть

Все більшої популярності 3D принтери набувають в освіті. За їх допомогою вихованці розвивають просторове, логічне та творче мислення, навчаються IT-технологіям, знайомляться із різними сферами діяльності 5 людини: архітектура, мистецтво, медицина, цифрова стоматологія, техніка, будівництво тощо.

Розвиток iндивiдуальностi

Виховання культури праці, творчої ініціативи, вміння працювати в колективі, формування стійкого інтересу до технічної творчості, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності.

Розвиток творчостi

Розвиток конструкторських здібностей, розвиток мислення, творчих здібностей вихованців, інтелекту, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та здібностями, вміннями змінювати свою життєву програму розвитку, формування у вихованців здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя, творчої ініціативи та самореалізації;

Програма навчання

Мета і завдання роботи гуртка. Правила санітарії, гігієни та
безпечної роботи за комп’ютером. Правила поведінки в навчальному закладі,
кабінеті. Інструктаж із техніки безпеки. Організаційні питання. Екскурсія по
закладу. Знайомство з роботами випускників минулих років.

3D- технології у світі. Розвиток та перспективи 3Dтехнологій в Україні. Сфери використання 3D- технологій. Професії, що
пов’язані з ЗD-моделюванням.

Представлення реальних предметів у вигляді набору
простих геометричних фігур та їх параметрів. Знайомство з інтерфейсом
Tinkercad.

Заправка і заміна пластика. Виконання плоских малюнків.
Вибір трафаретів. Малювання на пластиці або склі. Складання моделей з
окремих елементів. Створення оригінальної 3D моделі. Основні поняття
проектного підходу. Вибір теми проекту. Реалізація проектування.
Фотографування робіт. Обговорення результатів. Аналіз виконаної роботи

Інтерфейс, робоче вікно програми. Загальні можливості
програми.

Демонстрація можливостей 3-вимірної графіки.
Демонстрація 3d моделей. Історія Blender. Створення об’єктів і робота з ними.
Основні поняття 3-вимірної графіки. Елементи інтерфейсу Blender. Типи вікон.
Режим редагування. Згладжування. Інструмент пропорційного редагування.
Видавлювання. Обертання. Кручення. Шум і інструмент деформації.
Матеріали і текстури об’єктів. Загальні відомості про текстуруванні в 3-вимірної
графіки. Дифузія. Дзеркальне відображення.
Освітлення, камери. Типи джерел світла. Тіньовий буфер. Об’ємне освітлення.
Основи анімації. Загальні відомості про 3-мірної анімації. Модуль IPO.
Візуалізація по частинах. Панорамний рендеринг. Візуалізація анімації. Глибина
різкості простору.
Фізика в Blender. Ефект компонування. Прості частки. Інтерактивні частки.
Ефект хвилі.
Редактор послідовності для зображення і звуку. Затримка кадрів. Модулі
редактора послідовності.

Підключення принтера до комп’ютера. Підготовка до друку.
Друк різнокольорових виробів. Вивчення налаштувань параметрів принтеру.
Завантаження і установка програмного забезпечення. Види програмного
забезпечення. Режими ЗD-друку. Друк 3D-моделей в програмах “CURA” і
“Repetier-Host”

Основи створення ігор, події введення. Фізика і ігрові
об’екти. Шейдери. Освітлення, камери. Взаємодія з 2D графікой. Використання
3D-графіки.

Участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах, виставках,
інтелектуальних іграх, круглих столах. Відвідування тематичних заходів.
Екскурсії до музеїв, ВНЗ. Наукові конференції, лекторії.

Підбиття підсумків роботи гуртка за семестр/навчальний рік. Відзначення кращих вихованців гуртка.

Викладач програми

Гусарова Валерія Вікторівна

КЕРІВНИК ГУРТКА 3D МОДЕЛЮВАННЯ

Подати заяву на зарахування