МАЛА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ЗПО "КРЦМтаШ"

ЗПО "КРЦМтаШ" МАУБ м. Запоріжжя, вул. Ситова 17-А

Програми навчання
Академії

Програма «SMART-JUNIOR» має ознайомчий характер і спрямована на оволодіння вихованцями базовими науковими поняттями та категоріями.

Вихованці знайомляться з можливостями текстового редактора MS Word, графічних редакторів Paint, програмою Publisher, з програмою для створення презентацій MS Power Point, електронними таблицями MS Excel, базами даних MS Access.

Вихованці оволодіють пакетом прикладних програм необхідних для практичної роботи в умовах інформаційного суспільства,  з поглибленою комунікативною компетенцією – оволодінням спеціалізованої технічної англійської мови в сфері ІТ.

По закінченню програми вихованці будуть знати основи Web-програмування, мову HTML, таблиці стилів CSS, мову JavaScript, мову РНР, СУБД МуSQL, принципи побудови сайтів.

Вихованці будуть мати уявлення про поняття дизайну та його роль в образотворчому мистецтві, володіти основними знаннями й вміннями, засобами та використовувати сучасні технології дизайну.

За програмою навчання вихованці вивчать різноманітні техніки образотворчого мистецтва. Гуаш, акварель, олівці тощо та імітацію технік ОТМ за допомогою інструментів ГП MS Paint.

Метою програми є формування підприємницької компетенції, здобуття досвіду зі створення стартапу інтернет-підприємцтва та просування його в мережі інтернет.