МАЛА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ЗПО "КРЦМтаШ"

ЗПО "КРЦМтаШ" МАУБ м. Запоріжжя, вул. Ситова 17-А

Навчальна програма

ШКОЛА БІЗНЕСУ

Метою програми є формування підприємницької компетенції, здобуття досвіду зі створення стартапу інтернет-підприємцтва та просування його в мережі інтернет.

Завдання програми

Практичні навички

 Поглиблене вивчення та засвоєння теоретичних розділів наук про бізнес, підприємництво, ознайомлення з певними науковоми категоріями,  основами пошукової, проєктної і дослідницької діяльності, методологією та методикою створення стартапу

Розвиток творчості

Набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток логічного мислення, здатності проявляти творчу ініціативу; формування стійкого інтересу до проєктної, пошукової, дослідницької діяльності у галузі підприємництва; виховання потреби у творчій самореалізації і духовному самовдосконаленні

Підприємницька компетентність

Формування моделі поведінки вихованця, яка дозволяє людині проявляти ініціативність, успішно втілювати власні задуми в життя, розвиває вміння організувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя інноваційних ідей, прийняття власних рішень

Програма навчання

Мета і завдання роботи гуртка. Правила санітарії, гігієни та безпечної роботи за комп’ютером, зі смартфоном, планшетом. Організація робочого місця вихованця. Організація часу, планування дня вихованця. Правила поведінки в позашкільному навчальному закладі, аудиторії. Інструктаж із техніки безпеки.

Поняття підприємницької діяльності. Подібність та відмінність бізнесу та підприємництва. Класичне, соціальне, учнівське підприємництво. Суть, мета та завдання соціального учнівського підприємництва. Інтернет-підприємництво у закладі позашкільної освіти. Соціальна складова інтернет-підприємництва у закладі позашкільної освіти.

Роль підприємництва у розвитку економіки , вирішенні соціальних питань та самореалізації. Фактори, що впливають на формування підприємницької компетенції. Формування життєво необхідних навичок в умовах учнівського підприємництва.

Мотивація учасників до підприємницької діяльності. Основні компоненти учнівського підприємництва. Алгоритм створення першого стартапа – інтернет-підприємства у закладі позашкільної освіти.

Формула підприємницької ідеї, джерела підприємницьких ідей. Інструменти генерування бізнес-ідей. Методика дизайн-мислення. Методи ідеації: мозковий штурм, скерований мозковий штурм, 4-Д, “Scamper” та інші. Оцінка реалістичності ідеї.

Загальні підходи до формування команди.

Вивчення кваліфікацій, інтересів, можливостей та здібностей членів команди з метою правильного розподілу посад та завдань. Людські ресурси. Навчання персоналу. Посадові інструкції.

Започаткування стартапу інтернет-підприємства у закладі позашкільної освіти. Механізми співпраці з адміністрацією освітнього закладу. Організація процесів діяльності стартапу інтернет-підприємства: вимоги, години роботи. Організація роботи з наставниками.

Домовленості між освітнім закладом, вихованцями та батьками, наставниками. Підготовка документів для організації інтернет-підприємства: статут, меморандуми, договори.

Роль візії та місії у сучасному  бізнесі. Критерії та приклади вдалих візій. Підходи до написання візії стартапу інтернет-підприємства у закладі позашкільної освіти.

Бізнес-модель Canvas. Компоненти бізнес-моделі стартапу інтернет-підприємства у закладі позашкільної освіти. Кроки створення бізнес-моделі стартапу інтернет-підприємства. Бізнес-процеси і зв’язки між ними.

Фінанси та їх роль у бізнесі. Інвестиційний план.

Джерела формування стартового капіталу: зовнішні та внутрішні. Написання фінансового плану. Основні фінансові показники. Основні критерії діяльності, успішності стартапу. Крапка беззбитковості. Розподіл прибутку.

Поняття маркетингу. Мета та завдання маркетингу. Методика проведення маркетингових досліджень. Дослідження кон’юнктури ринку. Вивчення споживачів. Життєвий цикл споживача. Цінова політика. Ціноутворення.

Основна мета комунікації. Комунікації внутрішні та зовнішні. Основні правила внутрішньої комунікації. Вимоги та алгоритми зовнішньої комунікації. Піар. Створення позитивного іміджу. Канали, механізми та інструменти просування товарів чи послуг інтернет-підприємства на ринку через мережу інтернет.

Створення «обличчя» власного підприємства. Поняття «бренд», «брендинг», «брендування». Складові бренду у сучасних умовах. Назва: якїї вигадати. Логотип та принципи побудови логотипу. Фірмовий стил інтернет-підприємства та його елементи.

Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Україні. Можливі форми здійснення інтернет-підприємництва в позашкільному закладі освіти. Механізм реєстрації. Система оподаткування підприємницької діяльності. Основні види податків. Особливості оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Механізм сплати податків.

Організація виробничого процесу. Планування обсягів виробництва та реалізації продукції підприємницької діяльності. Поняття попиту і пропозиції. Реклама: суть, функції, основні види, принципи розробки. Методи та способи збуту товарів (послуг). Канали просування товару (послуги) на ринок.

Підготовка до презентації проєкту, пітчингу. Створення презентації. Підготовка до публічного виступу.

Знайомство з існуючими бізнес-інкубаторами, акселераторами, майданчиками для пітчингів бізнес-проєктів та стартапів.

Презентація стартапу інтернет-підприємства, творчих бізнес-проєктів. Підбиття підсумків роботи гуртка за семестр-навчальний рік. Відзначення кращих вихованців гуртка.

Викладач програми

Старікова Олена Михайлівна

Керівник Малої Академії Управління Бізнесом

Стартапи вихованців школи бізнесу

Студія 3D друку "SVEART"

сторінка стартапу тут

Студія Space Dreams

сторінка стартапу тут

Школа кіберспорту_#maub

сторінка стартапу тут

Cardboard Scrap Mechanic

сторінка стартапу тут

Літературні зустрічі

сторінка стартапу тут

Коворкинг Maub.Education

сторінка стартапу тут

Школа Майбутнього_#maub

сторінка стартапу тут

Cтартап "FATA" - сучасний напрям фудшерінгу

сторінка стартапу тут

Cтартап Correct bit_#maub - створення електронної музики (бітів)

сторінка стартапу тут

Інтернет магазин комп'ютерних мишей"maubmouseshop"__#maub

сторінка стартапу тут

Чарівний світ маубіків_#maub

сторінка стартапу тут

Подати заяву на зарахування